Siden Knud den Stores tid eller før, har Højelse haft sin trækirke, men da man i midten af den 12. århundrede fik øjnene op for, at det ikke sømmede sig at bede til Gud i sådan et skur, forsvandt de gamle trækirker, og også i Højelse rejste man en stenkirke.

De to fag nærmest tårnfaget skulle stamme fra ca. 1150. Afsnittet er en kridtstenskirke i romansk stil. Igennem tiderne er der bygget både om og til, og tårnet er tilbygget en gang i løbet af 1400-tallet – måske af to omgange, da der er to slags sten i spindelsøjlen. Der er skydeskår til alle sider, så det blev sandsynligvis indrettet til forsvar.

Kirken havde blytag, hvilket kan ses på den gamle taglinje, der spores inde over hvælvingerne nogle fod under det nuværende tag. I gamle dage var indgangen til tårnet inde fra kirken gennem en tilmuret dør til højre for trappetårnets indgang. Den er sikkert først tilmuret henimod år 1800, da den synes at være der på provst Kraglunds tid omkring 1780.

Tårnets grundsten ligger 140 fod over havoverfladen.
I kirken findes nogle af Danmarks flotteste kalkmalerier, som blev malet i år 1450. De blev overkalket efter reformationen, men igen afdækket i 1879.

Prædikestolen er fra 1595 og den gamle granitdøbefond blev bortført og findes i Herfølge kirke. I stedet bruges en af zink, og fondens tinkande er fra det attende århundrede.

Altertavlen er malet i 1863 og den gamle findes i sakristiet og stammer tilbage fra marts 1795. Malmlysestagerne er 42 cm høje og alterkalken, hvis kumme er fornyet, er mærket ”København 1671”. Lyseslukkeren af sølv er fra 1716.

I kirketårnet hænger to klokker. Den største er fra 1517 og er 2 alen og 8 tommer høj med en diameter på 2 alen og 4,5 tommer for neden, og det siges, at kun få landsbykirker har dens mage i henseende til størrelse og dejlig klang. Denne klokke skulle have været brugt som stormklokke i København, men iflg. historien var det ikke muligt at få den væk fra området, selvom der blev brugt otte heste. Da de bestemte sig for at føre den tilbage, skulle der kun to heste til at trække vognen. Den mindre klokke, der dog også er ret anselig, er nok bekostet i 1618 som erstatning for en, der blev ført herfra til kanonstøbning i 1602.

Prøv at gå en tur over at kigge på vores dejlige kirke og oplev selv alle dens små hemmeligheder. En renovering af vores gamle middelalderkirke blev sat i gang 1. januar 2016, og kirken var lukket indtil genåbningen søndag den 10. april. Maleriet på altertavlen af F. Storch fra 1863 er blevet fuldstændig restaureret, knæfaldet har fået fjernet halvdelen af balustrene for at man bedre kan se det fine gulv, som hidtil var dækket af et tæppe; der er lavet et nyt alterbord, og prædikestolen fra 1595 har været taget helt ned for at blive restaureret.

Se mere på https://da.wikipedia.org/wiki/H%C3%B8jelse_Kirke og https://hoejelsekirke.dk/