Skoleholdet fra middelalder til nutid.

I middelalderen sørgede to degne, Petrus og Thure Degn, for undervisningen af egnens børn. 1625 blev der sendt brev til biskoppen om at skaffe en skikkelig og dygtig person til degn i Høfuelse, og i øvrigt har løbedegne fra Køge givet børnene katekismusundervisning. 1678 omtales en skolemester i Højelse. Klokkergerningen havde i alt fald før hans tid været holdt for sig selv, da der i Højelse sogn døde 56 mennesker i sygdomsåret 1677. Vistnok allerede ved år 1700 blev en substitut indsat, og han blev begravet 1738, 83 år gammel.

Sognedegnen, der boede i Lellinge, måtte aflønne stedfortræderen, som boede i hus nord for kirken i Højelse. Præsten skriver: ”her er i ganske sogn hverken skolehus eller skoleholder, som er beklageligt og ungdommen i dens kristendommens fremvækst hinderligt. Dog har substitutten, som 1736 deponerede fra Roskilde Skole (de skulde nemlig være Studenter) og nu i Vinter blev antaget til Kirketjenesten, begyndt at holde Skole og skal herefter blive tilholdt flittig dermed at continuere”. Substitutten lover at udføre ungdommens ugentlige undervisning hver onsdag i Højelse lige fra Mikkelsdag og til Påske og end længere om ske kan. Derudover skulle han varetage undervisning i de omkringliggende byer de andre af ugens dage, befordre provstebreve, ringe klokkerne både hellig- og søgnedage forsvarligt, holde kirken, sørge for, at der ikke var husdyr på kirkepladsen og meget andet, der vedrørte sognet og kirken samt sørge for sit eget hus.

1739 blev der truffet en ændring med skoledistriktet, hvor det blev bestemt, at der skulle være en degneskole, hvor substitutten holdt skole. Udover religionsundervisningen, blev det ikke til noget videre med skolegerningen, og der kom kun få børn i skolen. I 1786 roser biskoppen skolens gerning, og det overvejedes i disse år at bygge en skole i Lille Skensved.

Endnu i 1805 syslede Vallø med tanken, men den nåede ikke at blive realiseret. 1813 var der opført en firefags skolestue med rødmalede døre og vinduer med grønt glas, og den blev også meget dyrere end planlagt, så allerede dengang kneb det med budgetter, der holdt. I skolen blev der også undervist i geografi og naturhistorie. I 1828 havde skolen 57 børn.

1830-32 kom en tyfuslignende sygdom og koldfeberen, som hærgede sognet, og læreren måtte ofte lade flere af børnene gå hjem midt i skoletiden. Fra 1831 blev der også undervist i fædrelandshistorie. 1844 blev der taget et fag udhus ind til skolestue, og der blev bygget i vinkel med det gamle udhus 3 fag nyt.

I 1860 opførtes en ny skolebygning, og i 1905 blev der bygget en ny skole ved landevejen på byens nordvestmark, og den gamle skole blev solgt til kirkebetjenten. I 1913 blev der opført en forskole ved siden af den nye skole. Den nuværende skole er fra 1963 og har ca. 200 elever. Den er opført i røde mursten og har fra 0. til 9. klasse. På den nordlige side, ligger skolens SFO.

I 2014 truede kommunen med lukning af skolen, men det blev heldigvis afværget p.ga. de mange protester og berettigede indsigelser.

(Billedet er fra skolegården)

Se mere på http://hoejelse-skole.skoleporten.dk/sp